Enerjiye 50 Milyar Dolar Yatırım Yapıldı

2013-03-21 17:42:00

Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Önder Karaduman, Elektrik Piyasası Kanunu'nun 2001 yılında yürürlüğe girdiğini, kanunla sektörün serbestleşmesi ve rekabetin gelişmesi yönünde çok önemli adımlar atıldığını söyledi. Türkiye'nin elektrik enerjisinde kurulu gücünün son 12 yılda, yaklaşık 2 kat artışla 28 bin megavattan 57 bin megavata, 122 milyar kilovatsaat olan yıllık tüketimin ise 242 milyar kilovatsaate ulaştığı, kurulu güce ilave edilen yeni kapasitenin yüzde 90'ının özel sektör tarafından hayata geçirildiğini,  özel sektörün bu dönemde sadece üretim boyutunda 50 milyar dolara yakın yatırım gerçekleştirdiği belirtti. Bunun son derece önemli olduğunu söyleyen Karaduman, ''Özel sektör son 12 yıllık süreçte sadece üretim boyutunda 50 milyar dolara yakın yatırım gerçekleştirdi. Bu çok büyük başarıdır. Ülkemizde bu sayede her evde ampuller yanmaya devam etmekte, sanayide motorlar kesintisiz çalışmaktadır. Yıllardır süren 'Türkiye bir gün elektriksiz kalacak' söylemleri bu yatırımlar sayesinde boşa çıkmıştır. Bu başarıda özel sektör üretim şirketlerinin, dernek üyelerimizin çok büyük rolü var'' dedi. Karaduman, başarı hikayesinin devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ''Tüm gayretlere rağmen halen tam serbest ve tam rekabetçi bir piyasa yapısının hayata geçirilemediği, yatırım ortamının pürüzsüz hale gelmediği de bir gerçektir. Son 4 yılda elektrik dağıtım özelleştirmelerinde çok büyük aşamalar kaydedilmiş olmakla birlikte, kamunun üretimdeki ağırlığı ne yazık ki devam etmektedir. Serbestleşme sürecinin 2001 yılında başla... Devamı

Ev Telefonundan Cep Telefonuna Geçiş Var

2013-03-21 17:31:00

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlenen  bilgiye göre, 2008 yılında 17 milyon 490 bin olan sabit telefon abone sayısı, 2009'da 16 milyon 530 bine, 2010'da 16 milyon 200 bine, 2011'de 15 milyon 210 bine geriledi. Geçen yıl da gerilemeye devam eden sabit telefon abone sayısı, 2012 yılı sonu itibariyle 13 milyon 860 bine düştü. Böylece sabit telefon abone sayısı, geçen yıl sonu itibariyle 2008'e göre 3 milyon 630 bin kişi azalmış oldu. Mobil abone sayısı ise geçen yıl da artmaya devam etti. 2008 yılında 65,8 milyon olan mobil abone sayısı,2009'da 62,8 milyona, 2010'da ise 61,8 milyona düştü. 2011'de tekrar yükselişe geçen mobil abone sayısı 65,3 milyona çıktı. Geçen yıl da mobil abone sayısı, bir önceki yıla göre 2,4 milyon artarak 67,7 milyona ulaştı. 2011 yılının dördüncü çeyreğinde yaklaşık 43,8 milyar dakika olan cep ve sabit telefonlarla yapılan toplam konuşma miktarı, geçen yılın aynı döneminde 47,7 milyar dakikaya yükseldi. 2012 yılının 4. çeyreğinde toplam mobil konuşma miktarı 43,1 milyar dakika olurken, sabit hatlarından konuşma miktarı 4,6 milyar dakika olarak gerçekleşti. Geçen yıl, bir önceki yıla göre toplam konuşma miktarı, yüzde 12 artarak 189,2 milyar dakikaya ulaştı, bunun 169,8 milyar dakikasını mobil trafik oluşturdu. Türkiye elektronik haberleşme sektöründe sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu konuşmanın yönlere göre dağılımına bakıldığında ise 2012 yılı 4. dönemde mobilden mobile konuşma miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 12 arttı, sabitten sabite arama miktarı ise yaklaşık yüzde 19 azaldı. Devamı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı TBMM'ye Sevk Edildi

2013-03-21 17:13:00

Türk Patent Enstitüsünce hazırlanan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna sunulan “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM’ye sevk edildi. Kanun Tasarısı, ülkemizdeki sınai mülkiyet mevzuatının Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile getirilen yeniliklere uyumunu sağlamak, uygulamada ortaya çıkan sorunlara çözüm getirmek, sınai mülkiyet mevzuatının suç ve cezalara ilişkin hükümlerinin kanunla düzenlenmek suretiyle Türk Ceza Kanununa uyumunu sağlamak ve Türk Patent Enstitüsünün kurumsal kapasitesini güçlendirmek amacıyla hazırlandı. 92 maddeden oluşan Kanun Tasarısı ile 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK ile 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun ve 5000 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapılması öngörüldü. Devamı

YouTube 1 milyara ulaştı

2013-03-21 17:02:00
YouTube 1 milyara ulaştı |  görsel 1

Video paylaşım sitesi YouTube, ayda 1 milyar ziyaretçisi olduğunu açıkladı. Popüler görüntü paylaşım sitesi YouTube, her dalda görüntü izlemek için internet sitesini ziyaret edenlerin sayısının ayda 1 milyara ulaştığını duyurdu. Açıklamada "Eğer bir ülke olsaydık, Çinve Hindistan'dan sonra en kalabalık üçüncü ülke olacaktık" denildi. Youtube'un, bu ziyaretçi rakamıyla daha önce ziyaretçi sayısını ayda 1 milyar olarak açıklayan Facebook'u geride bıraktığı belirtildi. 1.5 MİLYAR DOLAR GELİR EMarkerer'a göre ABD'de dijital reklam sektörünün büyüklüğü yaklaşık 42 milyar dolar civarında. Bu pazarda online video'unun payı ise yüzde 15 oranında. Analistler Youtube'ın 2012'de video reklamlarından yaklaşık 1.5 milyar dolar gelir elde ettiğini tahmin ediyor. Bununla beraber... ...Kaynak : blogcuzehra.blogcu.com Devamı

Türkiye Su Zengini Değil

2013-03-21 16:59:00

Ormancılık ve Su Şurası'nca hazırlanan ''Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Çalışma Grubu Raporu''na göre, Türkiye'de mevcut 112 milyar metreküp kullanılabilir su kaynağından yararlanma oranının, yüzde 39 civarında olduğu, bunun 32 milyar metreküpünün sulamada, 7 milyar metreküpünün içme ve kullanmada, 5 milyar metreküpünün de sanayide tüketildiği ifade edildi. Raporda, yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1000 metreküpten daha az ülkelerde ''su fakirliği'', 2 bin metreküpten daha az ülkelerde ''su azlığı'', 8 bin ila 10 bin metreküpten daha fazla olduğu ülkelerde ise ''su zenginliği''nin yaşandığı vurgulandı. Türkiye'nin kişi başına düşen yıllık su miktarına göre ''su azlığı'' yaşayan ülke konumunda olduğuna yer verilen raporda, şöyle denildi: ''Türkiye su zengini bir ülke değildir. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1.519 metreküp civarındadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2030 yılı için nüfusumuzun 100 milyon olacağını öngörmüştür. Bu durumda 2030 yılı için kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1.120 metreküp civarında olacağı söylenebilir. Mevcut büyüme hızı, su tüketim alışkanlıklarının değişmesi gibi faktörlerin etkisiyle su kaynakları üzerine olabilecek baskıları tahmin etmek mümkündür. Ayrıca bütün bu tahminler, mevcut kaynakların 20 yıl sonrasına hiç tahrip edilmeden aktarılması durumunda söz konusu olabilecektir. Bu sebeple Türkiye'nin gelecek nesillerine sağlıklı ve yeterli su bırakabilmesi için kaynakların çok iyi korunup akılcı kullanılması gerekmektedir.'' Su kaynaklarını miktar a&cc... Devamı

AVRUPA BIRLIGI'NİN ÇEVRE VE ENERJİ POLİTİKALARI

2013-03-21 16:50:00

Avrupa Birliği(AB) diğer konularda olduğu gibi çevre konusunda da hem üye ülkeleri bağlayıcı mevzuatlar geliştirmiş hem de dünya çevre politikasının belirlenmesinde etkin bir güç olduğunu göstermiştir. Bu başlık altında irdelenen AB'nin çevre konusunda yaptıkları ve hedefledikleri de şüphesiz bunu desteklemektedir. Bunların yanı sıra oluşturduğu mekanizmalar ve bireylere tanıdığı haklar, birliğin bu konuda temele insanı yerleştirdiğini göstermektedir. Ülkemiz pek çok alanda olduğu gibi çevre alanında da AB'ye uyum sürecinde gelişim göstermiştir. Birliğin beklentileri ve koymuş olduğu standartlar doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir. Son ilerleme raporlarına göre hızlı bir gelişim süreci gösteren ülkemize halen eksik kalan noktalar mevcuttur. Türkiye'nin kendisine ait bir ulusal çevre politikası oluşturabilmesi için çabaların devam etmesi yararlı olacaktır. Kyoto Protokolü, çevreye olan duyarlılık ve küresel iklim değişikliği konusunda dünya ülkelerinin birlikte geliştirdikleri ortak aklın ürünüdür. Protokol, AB başta olmak üzere dünyanın önde gelen ülkelerinin çevre politikalarına yön vermiştir. Dünya çevre politikasını temelini oluşturan protokol, pek çok devletin ulusal çevre politikasının da çerçevesini oluşturmuştur. AB'nin çevre politikasının temelini oluşturan Kyoto Protokolü, birliğin Türkiye'den çevre konusundaki beklentilerine de dayanak oluşturmaktadır. Avrupa Birliği, kendine yetecek kadar yer altı kaynaklara sahip olmadığı için enerji konusunda dışa bağımlı olup, bu bağımlılık tüketime paralel olarak artış göstermektedir. Bu alanda elini güçlendirmek isteyen AB, yönetmelik ve yöne... Devamı

TÜRKİYE'NİN YENİ MESLEĞİ "SOLAR ENERJİ MONTÖRLÜĞÜ"

2013-03-21 16:16:00

Antalya'da faaliyetini sürdüren GQ Solar Enerji firması, Türkiye'nin ilk sertifikalı solar enerji montörlerini yetiştirmek üzere kurduğu, 'Özel Kariyer Meslek ve Dil Kursu' mesleki eğitime başladı.   GQ Solar Enerji olarak, Kurucu Genel Müdürü Ayşe Özkan,  kursu tamamlayanlara Milli Eğitim Bakanlığı sertifikası vereceklerini bildirdi. Güneş Enerjisi PV Kurulumu, Onarım,  Bakım ve Ölçüm Teknikleri Kursunu, Türkiye'nin ilk Sertifikalı Solar Enerji ustalarını yetiştirmek üzere kurduklarını söyleyen Özkan, kursta PV hakkında genel bilgiler, çevre koruma ve geri dönüşümleri, elektro tekniği temel konuları, fotovoltaik bilgiler, PV sektör ürünleri ve kavramları, kurulum teknikleri, ölçüm teknikleri, bakım ve onarım teknikleri, yasal düzenlemeler, PV güvenlik sistemleri ve sigortalama konuları, iş güvenliği, girişimcilik ve PV konusu teşvikleri konularının öğretildiğini kaydetti. Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Konferans Salonu'nda, Antalya Elektrikçiler Odası üyelerine, 'Solar enerji montörlüğü'nü tanıtım amacıyla konferans düzenlediklerini söyleyen Özkan, "Oda başkanı Mithat Hisarkaya'nın da katıldığı tanıtım toplantıda, yenilenebilir enerji teknolojileri sektöründe güneş panelleri ve fotovoltaik sistemlerin üretimini, montaj, bakım ve onarımını anlattık. Modüler öğretime yönelik bireysel öğrenme ve teknikleri uyguladığımızı anlattık. Mini güneş panelleri ile elektrik üretimini tatbiki olarak gösterdik" dedi.   Kemer Gözcü Devamı

ARTIK SATIŞ VE TAPUDA EVİN NET METREKARESİ KULLANILACAK

2013-03-21 16:05:00

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, konutta metrekare oyununa son verecek önemli bir adım atıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, yapacakları yasal düzenleme ile projede, satışta ve tapuda evin net metrekaresinin kullanılacağını duyurdu. Erdoğan Bayraktar, "Gelip daire alan yabancılara, evin 180 metrekare olduğu beyan ediliyor. Ama ev 80 metrekare çıkıyor. 'Sana garaj verdim, bodrum verdim, bahçe verdim' deyip insanları yanıltıyorlar." dedi. Bakan Bayraktar, yaptığı açıklamada konut satışlarında görülen metrekare sorununa çare bulacaklarını belirtti. Bayraktar, bu çerçevede yeni İmar Kanunu taslağına bir madde ekleyerek metrekareleri netleştireceklerini ifade etti. Projede görülen metrekare ile evin gerçek metrekaresinin birbirinden çok farklı olduğunu aktaran Bayraktar, "Çalışma yapıyoruz. Farklı metrekareleri kaldırıyoruz. Evin net metrekaresi neyse, belediyeden öyle geçecek, satarken öyle satılacak ve tapuda da o metrekare yer alacak. Bunları netleştireceğiz." dedi.  Özellikle yabancıların evin büyüklüğü konusunda ciddi sorunlar yaşadığına temas eden Bayraktar, "Yabancılar gelip daire alıyor, 180 metrekare, gidip bakıyor eve 80 metrekare çıkıyor. Yok iç bahçe, bodrumdan ilave, balkon diyerek evi büyük gösteriyorlar. Garaj verdim sana diyor, çatı verdim diyor. Onu engellememiz lazım. Daire satışlarında istenildiği gibi metrekare gösterme dönemi bitecek. Dairenin izdüşümünden, yalnızca duvarları çıkarak net metrekaresi belirlenecek." diye konuştu. Tüketicileri ciddi şekilde mağdur eden metrekare sorunu konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da düzenleme bekliyor. Bakanlığa ulaşan şikayetlere göre, apartman holü, kömürlük, asansör boşlu... Devamı

ARTIK SATIŞ VE TAPUDA EVİN NET METREKARESİ KULLANILACAK

2013-03-21 16:05:00

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, konutta metrekare oyununa son verecek önemli bir adım atıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, yapacakları yasal düzenleme ile projede, satışta ve tapuda evin net metrekaresinin kullanılacağını duyurdu. Erdoğan Bayraktar, "Gelip daire alan yabancılara, evin 180 metrekare olduğu beyan ediliyor. Ama ev 80 metrekare çıkıyor. 'Sana garaj verdim, bodrum verdim, bahçe verdim' deyip insanları yanıltıyorlar." dedi. Bakan Bayraktar, yaptığı açıklamada konut satışlarında görülen metrekare sorununa çare bulacaklarını belirtti. Bayraktar, bu çerçevede yeni İmar Kanunu taslağına bir madde ekleyerek metrekareleri netleştireceklerini ifade etti. Projede görülen metrekare ile evin gerçek metrekaresinin birbirinden çok farklı olduğunu aktaran Bayraktar, "Çalışma yapıyoruz. Farklı metrekareleri kaldırıyoruz. Evin net metrekaresi neyse, belediyeden öyle geçecek, satarken öyle satılacak ve tapuda da o metrekare yer alacak. Bunları netleştireceğiz." dedi.  Özellikle yabancıların evin büyüklüğü konusunda ciddi sorunlar yaşadığına temas eden Bayraktar, "Yabancılar gelip daire alıyor, 180 metrekare, gidip bakıyor eve 80 metrekare çıkıyor. Yok iç bahçe, bodrumdan ilave, balkon diyerek evi büyük gösteriyorlar. Garaj verdim sana diyor, çatı verdim diyor. Onu engellememiz lazım. Daire satışlarında istenildiği gibi metrekare gösterme dönemi bitecek. Dairenin izdüşümünden, yalnızca duvarları çıkarak net metrekaresi belirlenecek." diye konuştu. Tüketicileri ciddi şekilde mağdur eden metrekare sorunu konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da düzenleme bekliyor. Bakanlığa ulaşan şikayetlere göre, apartman holü, kömürlük, asansör boşlu... Devamı

SİT ALANLARI YENİDEN BELİRLENECEK

2013-03-21 15:52:00

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün Türkiye'deki bin 273 kayıtlı doğal sit alanında flora, fauna ve endemik türler açısından yaptığı değerlendirme kapsamında sit alanları yeniden belirleniyor Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Osman lyimaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal sit alanlarının yeniden belirlenmesi, tespiti ve tescili konusunda çalışma başlattıklarını söyledi. Türkiye'deki doğal sit alanlarının birinci, ikinci ve üçüncü derece şeklinde nitelendirildiğini kaydeden lyimaya, yeni değerlendirmede ise mutlak korunma, nitelikli korunma, korunma ve sürdürülebilir kontrollü kullanım alanları diye 3 kategori belirleyeceklerini bildirdi. Doğal sit alanlarının sahip oldukları flora, fauna ve endemik türler açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini, bazı alanların özelliklerini kaybetmesine rağmen hala sit alanı olduğunu vurgulayan lyimaya, farklı özelliklere sahip bazı alanların ise koruma altında bulunmadığını ifade etti. Bu durumun bölgede yaşayan vatandaşları mağdur ettiğini, devlete de ayrı bir işlem yükü getirdiğini dile getiren lyimaya, hem vatandaşların mağduriyetini giderecek hem de devletin yükünü hafifletecek bir çalışma gerçekleştireceklerini söyledi. Yapılan çalışma ile bin 273 kayıtlı doğal sit alanının yeniden değerlendirildiğini, yeni alanlar tespit edileceğine dikkati çeken lyimaya, "Değerlendirme sonunda özelliği taşımayan alanlar sit alanı kapsamından çıkarılacak, doğası açısından özelliği bulunan yeni alanlar da sit alanı ilan edilecek. Bir alanın derecelendirilmesi doğru yapılmamış ise bu derecelendirmenin bir anlamı yok. Mesela birinci derecede doğal sit alanı ilan edilen yerde bir şey yaptırmıyorsunuz. Bu alanda doğru derece... Devamı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ” EGİTİMİ VERİYO

2013-03-21 15:25:00

  İklim değişikliği ile mücadele alanında ulusal odak noktası olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü  (TÜSSİDE) ile ortaklaşa yürüttüğü “İklim Değişikliği’nin Etkileri ve İklim Değişikliğine Uyum Konusunda Farkındalık Geliştirme Projesi” kapsamında ortaöğretim öğretmenlerine yönelik hazırlanan “İklim Değişikliği Seminerleri”  düzenliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülen Proje kapsamında seçilen dört bölgeyi temsilen Edirne, Bursa, Konya, Kayseri, Trabzon, Samsun, İzmir ve Muğla’dan seçilen ve öğrencileri için birer rol model olan öğretmenlerin iklim değişikliği ve uyum konusunda bilgilendirilmesi, bireysel ve toplumsal önlemler konusunda bilinçlendirilmesi ve farklı bölgesel projeler geliştirilmesi için destek sağlanması amaçlanıyor. Seminer programı çerçevesinde, ekoloji, ekosistem ve çevre sorunları konuları ele alınıyor ve öğretmenlere etkili bir çevre eğitimi için öğrencilerde bilinç, bilgi, tutum, beceri oluşturulmasına yönelik eğitim veriliyor ayrıca eğitim amacıyla kullanılmak üzere öğretmenlerle beraber çevre sorunlarına yönelik poster hazırlanıyor. Bununla birlikte Program kapsamında İzmit’teki elektronik atık geri dönüşüm tesisine teknik gezi gerçekleştiriliyor ve genel olarak atıkların ve özelde ise elektronik atıkların geri kazanımına değinilerek öğrenciler ile beraber ne tür çalışmalar yapılacağına yönelik bilgi veriliyor ve örnek etkinlik gerçekleştiriliyor. İklim değişikliği konusunda bilincin arttırılması amacıyla düzenlenen seminerlerde iklim değişikliğinin nedenleri ve iklim değişikliği ile mücadele ve uyum ko... Devamı

İklim Değişikliğinde Neredeyiz?

2013-03-21 15:05:00

Trakya Üniversitesi Sürdürülebilir Yaşam ve Genç TEMA Topluluğu'nca, Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ''İklim Değişikliğinin Neresindeyiz'' başlıklı konferansta konuşan TEMA Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, atmosferdeki karbondioksit miktarının sanayi devriminden sonra hızla artmaya başladığını anlattı. Sera gazı salınımı ve yüzey sıcaklığı artışının devam edeceğini belirten Türkeş, sera gazı salım senaryolarına dayalı model projeksiyonlara göre, önümüzdeki yüzyılda yüzey ortalama sıcaklıklarının 2 ila 4,5 derece arasında artabileceğini kaydetti. Akdeniz havzasında ve Türkiye'de, kış ve yaz yağışlarında önemli azalma olmasının beklendiğini ifade eden Türkeş, ''Yer altı sularında ve akarsu akımlarında da bir azalma olması bekleniyor. Bu, bizim açımızdan kötü. Dünyanın özellikle tropikal, subtropikal iklim bölgelerinde ve Akdeniz bölgesinde ısınma ve kuraklaşmanın gelecekte de süreceğini söyleyebiliriz'' diye konuştu. Türkeş, ekosistemlerin varlığını koruyabilmek için herkese görev düştüğünü vurgulayarak, kaynak ve enerji tasarrufunun önemine işaret etti. Kağıt, su ve elektrik tasarrufu yapılmasını, enerji tasarruflu ampullerin tercih edilmesini, bozuk çeşmelerin onarılmasını isteyen Türkeş, ''Buzdolabının karşısına geçip 'Ne yiyeceğim?' diye düşünmektense önce düşünüp, sonra buzdolabının kapağını açmalıyız. Duş yaparken bir ton su kullanmak yerine birkaç kova su kullanarak yıkanmalıyız. Böyle bir yaşam tarzını benimseyerek, iklim sisteminin korunmasına katkıda bulunabiliriz'' dedi.... Devamı

Hükümet buna da el attı!

2013-03-21 14:19:00
Hükümet buna da el attı! |  görsel 1

Japonya'da hükümet, düşük doğum oranına karşı harekete geçiyor. Hükümet, bekarların eş bulmasında, ev sahibi olmalarında ve bebek büyütmelerinde yardımcı olacak. Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Japonya'nın nüfusu yıldan yıla azalıyor. Bekarlar evlenmeyi geciktirirken evli olanlar da çocuk sahibi olmayı erteliyor. Nüfus ise yaşlanıyor. Hükümet, bu sorunları aşmak için kollarını sıvadı. Japonya'nın en çok satan Yomiuri gazetesinin haberine göre, hükümetin kuracağı komisyon alınacak önlemlerle ilgili mayıs ayına kadar bir rapor sunacak. Devlet Bakanı Masako Mori'nin başkanlığında oluşturulacak komisyonda uzmanlar, doktorlar, yerel idareden ve iş dünyasından isimler de olacak. Gazeteye bilgi veren bir hükümet kaynağı, rapordan çıkacak acil önlemlerin... ...Kaynak : blogcuzehra.blogcu.com Devamı

H.T.EGITIMKOCU BASARININ KAPISINI ACAN 4 ANAHTAR

2013-03-21 14:14:00

BASARININ KAPISINI ACAN 4 ANAHTAR 1.BILGI 2.YORUM 3.HIZ 4.DIKKAT Biligi birikimi ve yorumlama gucu iyi olan bir ogrenci zamanini kullanmada sikinti yasaiyorsa sinavda basarili olamayacaktir.Ya da dikkat duzeyi yuksek olan ve zamanini iyi kullanabilen bir ogrenci konu hakimiyetine sahip degilse yine ayni sikintiti yasayacaktir. Dolayisiyla bu maddelerin her biri digerine baglidir.Bir digeri olmayinca eksiktir.Bilgi,yorum,dikkat ve hizi gelistirme adina son gunlerin onemi vardir. KALAN GUNLERI NASIL DEGERLENDIRELIM? -Bol bol konu tekrari yapin,onceki aylarda calismis oldugunuz konularla ilgili testler cozup,ne durumda oldugunuzu gorun. -Bol deneme sinavi cozun,deneme sinavlariyla pratik yapmis ve eksikleriniz varsa tespit etmis olacaksiniz. -Deneme sinavlarinda yapilan yanlislara gore calismalarinizi yonlendirin,yani daha cok hangi konularda ve... ...Kaynak : handantunay.blogcu.com Devamı

'Fakülte açılmasın gençlerin ahlakı bozulur'

2013-03-21 14:12:00
Fakülte açılmasın gençlerin ahlakı bozulur |  görsel 1

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nce Marmaris'e iki fakülte açılmasına karşı imza kampanyası başlatıldı. Turizm ve Çevre Gönüllüleri Grubu Başkanı Ersan yaptığı konuşmada Marmaris'in gece hayatının gençleri olumsuz etkileyeceğini söyledi. Marmaris Turizm ve Çevre Gönüllüleri Grubu, yapılması önerilen iki fakülteye ilçenin sosyal ve doğal yapısının uygun olmadığı gerekçesiyle karşı çıkarak imza kampanyası başlattı. Turizm ve Çevre Gönüllüleri Grubu Başkanı Filiz Ersan, dernek binasında grup üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nce Marmaris'e hukuk ve iletişim fakülteleri açılması için görüşmeler yapıldığını, bazı odaların da girişimi desteklediğini öğrendiklerini söyledi. Uzmanların görüşlerine göre Marmaris'in 5 yıl önce yaşam alanı bakımından fiziki kapasitesini doldurduğunu ifade eden Ersan,... ...Kaynak : blogcuzehra.blogcu.com Devamı